AAS Tax Services, LLC
Firma jest uprawniona do elektronicznego wysyłania rozliczeń
podatkowych
Oferujemy pełne usługi rozliczeniowe z podatku dochodowego w USA
Oferowane usługi
Rozliczenia podatkowe
Przygotowujemy rozliczenia podatkowe na głównym federalnym formularzu rozliczeniowym dla osób prywatnych, który jest oznaczony 1040, albo na uproszczonych odmianach tego formularza; 1040A i 1040-EZ ("EZ" oznacza „easy” = łatwy).

Federalne rozliczenia podatkowe:
  • Formularz 1040-EZ, 1040A  i 1040
  • Załącznik A (SCH. A) na odliczanie pewnych ulg podatkowych, takich jak oprocentowanie pożyczki na domy, dotacje charytatywne, itd.
  • Załącznik C (SCH. C) - działalność gospodarczą
  • Załącznik E (SCH. E) - dochody z wynajmowanych mieszkań
  • Załącznik D na transakcje kapitałowe
  • Inne formy i druki  potrzebne do sporządzenia kompletnych rozliczeń.

Stanowe rozliczenia podatkowe:
  • Specjalizujemy się w sporządzaniu rozliczeń na stany NJ, PA i NY
  • NY State jest przygotowywany razem z miastem Nowy Jork, jeżeli podatnik jest rezydentem miasta Nowego Jorku, albo ma dochody z miasta Nowy Jork
  • Sporządzamy także lokalne rozliczenia podatkowe dla stanu PA
  • Sporządzanie rozliczeń na więcej niż jeden stan, jeżeli podatnik uzyskał dochody w innych stanach  niż w tym, w którym jest rezydentem

Elektroniczne wysyłanie rozliczeń podatkowych:
Praktycznie wszystkie (z małymi wyjątkami) rozliczenia podatkowe, mogą i powinny być wysyłane elektronicznie (E-File). 

Przedłużenie terminu składania rozliczen:
Przygotowujemy prośby o przedłużanie terminu skladania sprawozdań po 18 kwietnia 2011 roku.  Przedłużenie jest udzielane na sześć miesięcy, czyli do połowy października, 2011 roku.  Prośby te można składać elektronicznie przez nasze biuro. 

Uwaga: Żeby uniknąć kar i oprocentowania za należny podatek, ta należność musi buiszczona albo wysłana pocztą do 18 kwietnia, 2011 roku.

Zapłaty należnego podatku w ratach:
Przygotowujemy próśby o zapłatę należnego podatku w ratach.
Wszystkie rozliczenia wykonujemy zgodnie
z obowiązującymi w USA przepisami podatkowymi

AAS TAX SERVICES, LLC
Branchburg Commons
Executive Suites
Bldg. 4  Suite 430

3322 US Highway 22 West
Branchburg, NJ 08876
(także jako: Somerville, NJ 08876)

Tel.:   908-231-9500

Fax:   908-458-9301
        908-321-9502

www.aa-rozliczenia-podatkowe.com
  ALBO
ww.aarozliczeniapodatkowe.com

Inforamcja@aarozliczeniapodatkowe.com

Skype: aas tax services
Skype Tel.:  908-691-3270